Az utam a kombuchával
© írta Günther W. Frank

Ezt az oldalt Burmeister Erzsébet fordította.
Tel: (36) (46) 322 398
E-mail: erzsi@uni-miskolc.hu
Õszinte köszönetemet szeretném Erzsébetnek kifejezni a fordításáért.

Kombucha - mandzsúriai gomba
Hogyan készítsükel saját Kombucha teánkat otthon
Milyen haszonnal jár az Ön számára a kombucha
Az utam a kombuchával
Rákkutatás Oroszországban
More texts are to follow

Günther   Aki elõször hall a kombucháról, talán azt mondja: Óh, már megint egy az új csodaszerek közül, melyet agyondícsérnek, aztán egy kis idõ múlva feledésbe merül. Amikor évekkel ezelõtt megismerkedtem a kombuchával, én is így gondolkoztam.

A nagy ígéretek kételkedõvé tesznek. Így jártam néhány évvel ezelõtt, amikor megismertem a kombucha teagombát.

A kombuchával  talán megtalálta az ember minden bajára  és  halhatatlanságára  a gyógyírt? Az a híre, hogy igazi csodaszer, nagyon gyanús volt és ezért kiváncsivá tett. A végére akartam járni a kombuchát õsidõk óta körülvevõ mítosznak.. "Mi igaz mindebbõl?" - ez volt az a kérdés, amely hajtott. A kombucha - gomba, ez a kis vegyi gyár, amely szerves savakat és más anyagokat termel, nem hagyott nyugton.

book Prof. DanielovaFirst page


A fenti képek: Prof. Danielova  könyve (Jereván/Örményország):
"A teagomba - az orosz népi gyógyászat kincseskamrájából"

Források keresése közben meglepetten állapítottam meg, hogy a teagombáról gazdag irodalom áll rendelkezésre szerte a világon. Dr. Eduard Stadelmann professzor már 1960-ban kiadott egy bibliográfiát a teagombáról, mely maga már  260 publikációt felsorolt. Kezdve a századforduló körüli német publikációkkal, a ceyloni, jávai, Usa-beli kiadványokon át a francia írásokig mindent áttanulmányoztam, ami a kombucha gombával kapcsolatban állt. Sikerült értékes tudományos munkákra szert tennem az orosz térségbõl, ahol a teagombát a második világháború után alaposan kutatták és klinikákon alkalmazták Száz liter számra készítettem és ittam a teakovászt, saját kísérletekbe fogtam, valamint mindent áttanulmányoztam, amit a kombucha témában csak meg tudtam szerezni.  Mikrobiológusokkal, orvosokkal, természetgyógyászokkal, gyógyszerészekkel, vegyészekkel és olyan emberekkel kialakított kapcsolataim, akiknek a teaital fogyasztásában tapasztalataik voltak, mind segítettek az összefüggések és a háttér felderítésében. Hálás vagyok a sok, férfival és nõvel folytatott gyümölcsözõ eszmecserének, melyek révén átvehettem a gyakorlati tapasztalatokat és a kudarcokat is megismerhettem.


Õsrégi házi gyógymód minden lehetséges testi bajra

Aus FOCUS Nr. 34 vom 21.08.96 A saját kísérleteim, kutatásaim és tapasztalataim alapján megérett bennem a felismerés: van valami alapja a kombucha jó hírének.

Bal oldali kép:
 FOCUS  34. szám, .96. 08.21.

Néhány dolgot ugyan még kutatni kell, de más hatásmechanizmusokat már mindenképpen bebizonyítottak a tudományos vizsgálatok és a tapasztalat. De a "csodagomba" utolsó titka, ahogyan azt egyes publikációkban emlegetik, máig sincs feltárva. Én jómagam nem kedvelem a csodagomba elnevezést.

Ha ma megkérdeznek arról, hogy mi a véleményem a kombucháról, akkor nyugodt lelkiismerettel mondhatom: meg vagyok gyõzõdve a pozitív alkalmazási lehetõségeirõl. Ha az ember a sokféle nyilatkozatot elolvasta, az érintettektõl maga hallotta a meglepõ dolgokat és sok mindent maga is kipróbált, akkor ezeknek az embereknek a saját tapasztalatukon alapuló bizalmát nem lehet egyszerûen szélhámosságnak tekinteni, azért mert még nincs minden teljesen egzaktul kikutatva. Már csak az oroszországi beszámolók is, ahol a kombuchát a második világháború után kutatták és kórházakban tudományosan vizsgálták, tárgyilagos, józan gondolkozás esetén bámulatba ejtõek.

Én amellett vagyok, hogy a teagomba kutatása, mely a 20-as években olyan reményteljesen elkezdõdött, és aztán mégis feledésbe merült, necsak vitákban kerüljön szóba, hanem tudományos alapon is keljen életre és tanulmányok jelenjenek meg.

Kívánok Önöknek sok sikert a kombucha ital elkészítésénél és jó eredményeket az alkalmazásánál. Foglalja el ez a gomba az Önök háztartásában is az õt megilletõ helyet.


© Copyright Günther W. Frank 1996. A teljes dokumentum másolatainak felhasználása és nem kereskedelmi célú továbbadása elektronikus vagy nyomtatott formában megengedett, amennyiben a tartalom (a markup parancsokat, a szerzõi adatokat és ezt  a copyright információt beleértve) változatlan marad. Idézetek (rövid kivágások) publikálása a szerzõ és a forrás megadásával engedélyezett. Kereskedelmi alkalmazás és átdolgozások létrehozása ill. terjesztése (megváltoztatott, kibõvített, lefordított változatok)  a szerzõvel való elõzetes megállapodás után lehetséges.

Kérem a megjegyzéseit és  változtatási javaslatait (javítások, érdekes linkek átvétele) küldje e-mailban az alábbi címre: frank@kombu.de


A kombucha  újság  20 nyelven :
[angol]    [német]    [francia]    [spanyol]    [olasz]    [holland]    [norvég]   [dán]   [svéd]    [portugál]    [szlovák]    [cseh]    [szlovén]    [héber]    [iráni]    [eszperanto]   [horvát]   [finn]    [román]

Günther Günther W. Frank
Genossensch.-Str. 10
75217 Birkenfeld im Schwarzwald
Deutschland
 
Vissza a magyar kezdõlapra
 
Vissza a német kezdõlapra
 
Vissza a többnyelvû kezdõlapra
 

Günther W. Frank - frank@kombu.de

Ennek az oldalnak az URL-je: http://www.kombu.de/myway-h.htm (The Kombucha Journal)
 


• Impressum •