Kouzlo Kombuchy
© Copyright Günther W. Frank

Translated by Jaromír Spurný, E-mail: wsoft@seznam.cz and Jaromir.Spurny@riahold.cz. I wish to express my sincerest thanks to Mr. Jaromír Spurný for translating this article.


Slovo překladatele:
Omlouvám se všem odborníkům z oblasti medicíny a biologie za možné nepřesně přeložené názvy organických sloučenin nebo názvů nemocí. Omluvou mi budiž snaha zpřístupnit tento článek všem zájemcům o kombuchový čaj.
         Jaromír Spurný

Tento článek si můžete stáhnout také v následujících formátech:
fasczps.zip (PostScript) 300 kB
fasczpdf.zip (Portable Document Format) 150 kB

Další odkazy:
… odkaz na web server zabývající se kombuchou
Tento článek v angličtině.


Tento článek byl publikován v americkém časopisu "The American raum & zeit" (Mount Vernon/USA) Volume 2, Number 5, 1991, pages 51-56.

Zkušenosti nám doporučují se vracet k léčivým zdrojům blízkých k přírodě; to samé platí pro léky a potraviny přírodního původu – nepoužívat průmyslové produkty. Toto může býti jeden z důvodů velké atraktivity a kouzla zdravotního nápoje zvaného Kombucha.

Je to kolonie kvasinek a bakterií používaná lidmi od dávnověku jako lék a potravina.

Již v bibli (Ruth 2:14) se můžeme dočíst, že majitel pozemků Boas pozval při žních Ruth z kmene Moabitů, která se později stala jeho ženou: "Pojď a vezmi si chléb a sousto namoč do octové vody! A ona přišla a sedla si před žnece; on si vzal praženou kukuřici a spolu s Ruth jedli a ona byla spokojena a zůstala." Tato informace z bible asi z roku 1000 před Kristem nám nedává pouze ukázku skromnosti a zvyků našich předků, ale můžeme také vidět, jak si tenkrát lidé připravovali nápoj s mikroorganismy kyseliny mléčné, jak tento nápoj podávali a konzumovali, aby se občerstvili při žních.

Od dávnověku, se tato slabá symbióza bakterií a kvasinek nazývá čajová houba nebo Kombucha. Přišla z oblasti východní Asie a do Německa se dostala se přes Rusko v tomto století. Tento starodávný domácí prostředek je používaný stále více a více také v ostatních zemích proti všem možným neduhům. Tato houba je z gelatinioidu z tuhé houbové membrány ve tvaru plochého disku. Žije ve výživném roztoku čaje a cukru ve kterém postupně roste. Houbový disk se nejprve rozprostře přes celou hladinu čaje a poté tloustne. Pokud je houba pěstována správně, prospívá, roste a může doprovázet svého majitele po celý život. Během fermentačního a oxidačního procesu houba ovlivňuje rozmanité reakce probíhající v čajovém roztoku, a to buď reakce probíhající postupně nebo současně (jsou to asimilační nebo disimulační procesy). Čajová houba spotřebovává cukr a na výměnu uvolňuje do roztoku jiné cenné látky: kyselinu glukonovou, kyselinu mléčnou, vitamíny, aminokyseliny, antibiotické látky a jiné produkty. Čajová houba je vlastně skutečný malý biochemický závod.

KOMBUCHA – VŠELÉK ?

Podle již značných zkušeností je kombucha skutečný poklad. Kromě toho se používá jako osvěžující nápoj. Všechny zprávy uvádějí jeho použití jako všeléku. Ve starších a novějších zprávách je citováno mnoho nemocí při kterých se kombuchový čaj úspěšně používá. Léčí širokou škálu nemocí a to od neškodných neduhů až po velmi vážná onemocnění.


Německý týdeník FOCUS uveřejnil článek Kumbucha od Günther W. Frank. (FOCUS No. 34, 21. srpna, 1995, str. 128). Následující obrázky jsou z tohoto článku. Úvodní řádek říká, že tito lidé jsou fanoušky kombuchy.

Famous Kombucha Fans - from the German magazine FOCUS

 

Účinky kombuchového nápoje jako domácího léku za zabývala celá řada doktorů a vědců. Vědci mluví o jeho léčebných účincích založených na kyselině glukonové, kyselině glukoronové, kyselině mléčné, kyselině octové, právě tak jako na život podporujícím vitamínu C a vitamínech skupiny B. Jak bylo dokázáno zvláště ruskými výzkumníky, mnoho látek v kombuchovém čaji má antibiotické a detoxikační vlastnosti, které hrají rozhodující roli v biochemických procesech v lidském těle.

Na rozdíl od mnoha léků s nepříjemnými vedlejšími účinky, aktivní látky kombuchy působí pouze na samotné tělo; pomocí svého kladného vlivu na metabolismus může podpořit normální podmínky v buněčných membránách bez vedlejších efektů a tak podporovat dobrý zdravotní stav. Používejme tyto přírodní léčebné zdroje pro údržbu naší vitality, aktivity, právě tak jako naší duševní a fyzické kapacity.

Odkazy na světovou literaturu

Již Bacinskaja (1914) si povšimla, že nápoj je účinný při žaludečních potížích. Autorka doporučuje jednu malou sklenku denně před každým jídlem a pak postupně dávky zvyšovat.

Profesor S. Bazarewski zveřejnil zprávu v "Asociaci vědců" v Rize, 1915, že mezi populací v Litvě v oblasti baltických Rusů (Livlandu a v Kurlandu) se používá lidový lék se jménem "Brinum-Ssene". To znamená "Zázračná houba". Podle Bazarewského litevská populace popisuje tuto houbu jako "vynikající léčivý prostředek proti mnoha neduhům." Někteří lidé říkali Bazarewskému, že tento prostředek je proti bolestem hlavy, ale druzí ho přesvědčovali, že "tato houba je proti všem neduhům."

 

Dobré proti zácpě

Profesor B. Lindner (1917 – 1918) napsal, že lék se nejčastěji používá jako regulátor žaludečních aktivit. Pomocí kombuchy byly také vyléčeny hemeroidy.

Prof. Dr. Rudolf Kobert (1917 – 18) si vzpomněl, že pomocí této houby byl vyroben "spolehlivý lék proti kloubovému revmatismu."

Také prof. Dr. Wilhelm Henneberg (1926) oznámil, že nápoj z čajové houby se v Rusku nazývá "Teakwass" a používá se v mnoha oblastech jako "lék proti všem neduhům, zvláště proti zácpě."

Podle Dr. Madause v časopise "Biologic Healing Arts" (1927), houba a její metabolické produkty mají vynikající vliv na regeneraci buněčných stěn a tím pádem je výborným lékem proti arterioskléroze.

 

Obecné zlepšení tělesné kondice

H. Waldeck (1927) vyprávěl o chemikovi, kterého potkal během První světové války na rusko-polských hranicích v roce 1915 a se kterým byl ubytován, že připravoval "Wonderdrink" (báječný nápoj) proti silné zácpě. Chemik se svěřil Waldeckovi s tím, že tento "ruský tajný domácí lék" používá již dlouho, "a říká se, že to je dobré proti všem druhům nemocí" a "protože přírodně produkované kyseliny úspěšně potlačují problémy přicházející s věkem, takže je to také lék prodlužující život."

Prof. Br. Lakowitz (1928) potvrdil Waldeckovo tvrzení, že zažívací poruchy jsou rychle kombuchovým čajem odstraněny. Odstranění velkých bolestí hlavy a nervových poruch bylo potvrzeno experimentálně. Lakowitz uzavírá: "Rozšíření kombuchového čaje jako léku proti zažívacím poruchám je vhodné pro všechny typy lidí."

V "Bílé vlajce" (White Flag) (1928) je napsáno: "Osvěžující chuť tohoto čajového nápoje je obecně příjemná a jeho účinky … jsou velice dobré. Chuť fermentovaného čaje je dobrá, a připomíná světlé, šumivé víno nebo sladký mošt (hruškový džus). Účinek čaje se obvykle projeví velmi rychle. Navíc čistí krev a má detoxikační účinky a říká se, že … výborně působí proti kožním vyrážkám. Dále, podle zkušeností a bádání lékařů, je to velmi účinný lék proti migréně, bolestem končetin, dně, revmatismu a jiným chorobám přicházejících s věkem. Obecný účinek kombuchového čaje se projeví již v několika málo týdnech zlepšením celkové kondice a aktivity těla, což může být způsobeno spojením vysokého obsahu vitamínů v houbě a působením hormonů. To také lékaři zdůrazňují.

Dále, houba výborně stimuluje metabolismus … a tím pomáhá tělu zbavovat se nežádoucích látek, např. odstraněním všech jedovatých toxinů.

 

Příznivé účinky při arterioskleróze

Dr. Maxim Bing (1928) doporučuje kombuchu jako "velmi účinný lék proti arterioskleróze, dně a střevních potížích." Při použití čerstvé, dobré kultury lze pozorovat "kladný účinek ve smyslu - nižšího krevního tlaku, omezení negativního působení stresu, podrážděnosti a bolesti, bolesti hlavy, závratě a podobných příznaků při arterioskleróze." "Žaludeční problémy a doprovodné příznaky lze také rychle odstranit. Lze pozorovat zvláště dobré účinky při kalcifikaci ledvin a prokrvení mozku."

Dr. Siegwart Hermann (1929) popisuje experiment s kočkami, které byly otráveny Vigantolem (protikřivicový přípravek). Povšiml si, že po obdržení kombuchového extraktu zvířata měla vhodnou hladinu cholesterolu. To je zajímavé, protože v případech lidské arteriosklerózy lze také pozorovat zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi. Hermannův závěr založený těchto experimentech je následující: "Pozorování lékařů v nemocnicích, právě tak jako pokusy se zvířaty ukazují, že tento prostředek má kladný vliv na člověka."

 

Kyselina glukoronová

Podle mých zkušeností je mnoho faktorů díky kterým má houba dobrý vliv na léčbu dny, revma, artritidy atd. Vliv houby lze vysvětlit tím, že kyselina glukoronová váže na sebe toxiny akumulované v těle a v ledvinách a tělo je pak vylučuje močí. Reakce mezi kyselinou glukoronovou a toxiny je bio-transformace; endogenní a tělu cizí substance reagují a vzniknou soli – glukorony, také nazývané "spojená kyselina glukoronová" (paired Glucoronic acid).

V roce 1961, lékař Dr. Valentin Köhler podnítil diskusi o terapeutickém použití kyseliny glukoronové ve svém článku "Kyselina glukoronová dává šanci pacientům s rakovinou" v periodiku "Medical Practice". Kyselina glukoronová je jedním z produktů, které vznikají během fermentačního procesu v kombuchovém čaji. Dr. Köhler tenkrát publikoval povzbudivé výsledky při aplikaci kyseliny glukoronové pacientům s rakovinou. Nejdelší účinek kyseliny glukoronové je ve zvýšení imunity těla a také v tom, že podnítí produkci interferonu.

Detoxikační funkce kyseliny glukoronové jde ruku v ruce se zlepšením celkové kondice těla a metabolismu.

Dr. Köhler také upozornil na překvapující úspěch při léčbě nemocných stromů. Rozmanité vědecké instituce se zabývaly problémem proč hynou stromy. Bylo zjištěno že kombinací látek obsažených ve stromech a iontů těžkých kovů byl proces chřadnutí stromů aktivován nebo urychlen. Schopnost kyseliny glukoronové do tohoto procesu vstoupit spolu s vnějšími a endogenními jedovatými látkami se ukázala jako výborná ochrana roslinných buněk. Tímto způsobem se může učinit neškodnými až 200 látek, včetně látek obsažených v kyselém a radioaktivním dešti, právě tak jako fosforové soli, nitridy, ozón. Podle výzkumu dr. Köhlera, obranná schopnost spojovaná s kyselinou glukoronovou chrání také genetiku rostlin před zvýšením poruch nebo podporuje další vzrůst rostlin. Výsledky pokusů dr. Köhlera mohou být přeneseny také na lidské buňky. Na lidský metabolismus velmi dobře působí dodávání malých dávek kyseliny glukoronové, které jsou obsaženy v kombuchovém nápoji. Zde se naskýtá možnost pomoci lidem, kteří jsou více a více ohrožováni jedovatými látkami v ovzduší. Pomocí kyseliny glukoronové jsou "jedovaté látky v lidském těle rozloženy na konečné produkty, odstraněny, a tím pádem se stávají neškodnými." Detoxinační funkce kyseliny glukoronové má kladný vliv na buňky.

To vše ukazuje: na zvýšení odolnosti organismu vůči jedům a stresům působících na nás ze všech stran, na oživení buněk v těle a na zlepšení celkové kondice. Pokud mnoho lidí tvrdí, že používá kombuchu nejen jako nezbytný lék, ale také jako nápoj podporující jejich celkovou kondici, musíme tento fakt vzít jako styčný bod, kde vědecký pohled a lidová moudrost mají stejný názor na věc.

 

Zklidnění žaludečních funkcí

Dr. L. Mollenda (1928) publikoval, že kombuchový nápoj je zvláště účinný při duševních poruchách a žaludečních potížích. Rychle zklidní jejich činnost. Kromě toho bylo dokázáno, že nápoj sám o sobě je účinný při dně, revmatismu a při různých stádiích arteriosklérozy. K dalším možnostem použití kombuchy dr. Mollenda napsal: " V případě angíny, zvláště při pokrytí mandlí hlenem, by se nápoj měl používat nejen jako kloktadlo ale také pít; tím dojde ke zničení bakterií, které se mohou dostat do žaludku spolu s jídlem a pitím. Kloktání kombuchy urychlí uzdravení, odstraní bolest v krku. Kloktáním kombuchy byly dosaženy dobré výsledky i při vážných případech. … Přestože nápoje je kyselinný, nezpůsobí v žaludku žádné kyselé prostředí; pozoruhodně ulehčí trávení i těžkostravitelné potravy. Podobných úspěchů při užívání kombuchového nápoje bylo dosaženo i při ekzémech a při ledvinových kamenech, potížích s močí a žlučníkem."

Dr. E. Arauner (1929) dospěl v různých lékařských zprávách k následujícímu závěru: "Závěrem lze prohlásit, že kombuchová houba nebo její extrakty mají vynikající profylaktické vlastnosti proti cukrovce, ale také proti zdravotním problémům přicházejících s věkem jako je arterioskleróza, vysoký krevní tlak a v důsledku toho se závratí, dnou, hemeroidy; v neposlední řadě je to příjemné projímadlo." Dr. Arauner napsal, že v jeho zemi je čajová houba používaná již po staletí lidmi z Asie, protože má příznivé účinky při léčbě únavy, vyčerpanosti, duševních stresech, začínajících zdravotních problémů při stáří, arterioskleróze, žaludečních nevolnostech, dně a revmatismu, hemeroidech a cukrovce.

Arauner k tomu dodává, že zdravotními účinky kombuchy byli překvapeni nejen profesoři, lékaři a biologové jako pesimisté, ale také ti, co sami začali kombuchu popíjet. Ti začali tvrdit, že kombucha "zdravě působí na tělo."

 

Vhodné při duševních stresech

Hans Irion, který se později stal ředitelem státní Akademie pro chemii v Braunschweigu tvrdí ve své knížce "Škola pro farmaceutiky" ("Course for Druggist Specialty Schools") (1944, sv. 2, str. 405): " Při používání nápoje zvaného teakwass nastane významné posilnění žlázového systému a podpora metabolismu. Teakwass se doporučuje jako vynikající profilaktikum pro dnu, revmatismus, arterioskleróze, vysokém krevním tlaku, nervozitě, zažívacích problémech a pro neduhy přicházející s věkem. Také se velmi doporučuje pro sportovce a pro lidi vykonávající náročnou duševní práci. Díky podpoře metabolismu nastává redukce či odstraňování tuků v těle. Pomocí tohoto nápoje jsou také v těle transformovány nežádoucí látky jako je kyselina močová, cholesterol, atd. na látky jednodušší a pak vyloučeny. Z těla jsou vylučovány nežádoucí bakterie."

 

"Detoxikace ze všech pohledů …"

První popis v knižní podobě zabývající se houbovým čajem se objevil v roce 1954. Tato knížečka o 54 stránkách je napsána v ruštině a nese titul "Houbový čaj a jeho terapeutické účinky". Autor, G. F. Barbancik v úvodě popisuje první aplikaci koncentrátu houbového čaje (v roce 1949) jako léčivého prostředku používaného na klinice nemocnice v Omsku. Oznámil úspěchy při léčení zánětu mandlí, rozmanitých vnitřních chorob, zvláště pak chorob zánětlivých, žaludečního kataru způsobeného nedostatkem produkce kyselin, vnitřních zánětů, úplavice, arteriosklerózy, vysokého krevního tlaku, sklerózy apod.

Lékař, Dr. Rudolf Sklenar z Lichtenštejnska z Oberhessenu napsal v roce 1964 v periodiku "Experiental Healing Science" o své metodě diagnostiky a o léčebných úspěších: "Vynikající přírodní léčivý prostředek je houbový nápoj nazývaný kombucha, který se ze všech pohledů chová jako detoxikační látka a který rozkládá mikroorganismy právě tak jako cholesterol." Dr. Sklenar vyvinul biologickou metodu léčení rakoviny ve které kombucha, právě tak jako jiné biologické léky jako např. Coli-preparát, zabírají důležité místo při zklidnění žaludeční flóry.

V malé 8 stránkové publikaci nazvané "Diagnóza rakoviny založená na krvi a její léčení, před rakovinném stavu a na jiných metabolických nemocích pomocí kombuchy a Coli-preparátu", Dr. Sklenar píše, že vitamíny, kyselina mléčná a kyselina glukoronová mají velmi kladný vliv. "Tyto látky ničí zdraví škodlivé mikroorganismy (viry, bakterie, houby) a rozkládají je na méně škodlivé látky (kyselinu močovou, cholesterol apod.)". Působení kombuchy lze nazvat jako "vynikající detoxikační látka mající kladný dopad na organismus". Kombucha má navíc "pozoruhodný posilňující vliv na systém žláz a podporuje metabolismus."

Dr. Sklenar napsal, že byl schopen pomocí houbového čaje úspěšně léčit: dnu, revma, arteriosklerózu, artritidu, zácpu, impotenci, celkové vyčerpání, obezitu, furunkolozu, ledvinové kameny, cholesterol, rakovinu, zvláště v jejím ranném stádiu, apod.

 

Protirakovinný lék ?

Dr. Veronika Carstens (1987), manželka bývalého německého prezidenta doporučuje kombuchu v sérii článků nazvaných "Pomoc z přírody – můj lék proti rakovině", se slovy: "Kombucha odstraňuje z těla škodlivé látky a zlepšuje metabolismus; zvyšuje obranyschopnost těla."

Specialista na přírodní léčivé zdroje A. J. Lodewijkx (domovská stránka: http://www.ngab.nl) z Ermela v Holandsku napsal o kombuše ve své knize "Život bez rakoviny" (lze ji získat v holandštině a v němčině): "Kombuchový čaj má vynikající antiseptické vlastnosti. Pročišťuje žlázy a podporuje vylučování; kyselina močová je neutralizována a pomocí kombuchového čaje vyloučena z těla. Proto je tento čaj vynikajícím lékem proti pakostnici, revma, artróze, ledvinovým kamenům, žaludečním potížím, ale také zvláště proti rakovině a to zejména proti rakovině v počátečním stadiu, protože kombucha má silný vliv na nemoci způsobené endobionty. Jak jsme viděli, hlavně endobionty, když se nepříznivě změní hodnota pH, odstraňují červené krvinky. V případě všech nemocí metabolického typu a rakoviny, je kombucha vhodným lékem pro detoxikaci těla. Kombucha normalizuje krevní pH faktor."

Gottfried Mueller, zakladatel světoznámé "Salem Children's and Youth Villages" chválí kombuchový čaj těmito slovy: "Dar z nebes, zvláště vhodný pro celkovou podporu organismu." (v "Salem-Help 15, Nr. 3, srpen 1987, str. 2).

 

 

Rozhodněte se sami

V obou zprávách a také na základě zkušeností mnoha lidí, které jsem zaznamenal, při používání kombuchy nastává velká úleva u mnoha nemocí. To lze vysvětlit tím, že kombucha nepůsobí na jeden určitý orgán, ale spíše má kladný vliv na celý organismus, posiluje metabolismus, a pomocí kyseliny glukoronové odstraňuje z těla nežádoucí látky. To u mnoha lidí vede ke zvýšení imunity proti toxickým látkám a stresu, který nás dnešní svět zaplavuje. Kombucha snižuje poškození buněčného metabolismu a tím zlepšuje kondici a celkový dobrý pocit.

Mnohé jiné vlastnosti kombuchového čaje působící na lidský organismus budou vyžadovat další výzkum. Nicméně byly zkoumány a experimentálně ověřeny jiné aktivní mechanismy mající kladný vliv, např.: regulace trávícího ústrojí, zesílení buněk, detoxikace organismu, harmonizace metabolismu, antibiotický efekt a regulace pH fakturu.

 

Vypěstujte si kombuchu sami !

Žádný problém pokud víte jak !

Kombuchový nápoj lze vypěstovat doma za pár haléřů. Protože houba stále roste, každý může začít s kouskem membrány houbové kolonie a vyrobit si tak zdravotní nápoj. Příprava není těžká, pokud víte jak na to. Dříve lidé kombuchový nápoj připravovali doma a kolonie čajové houby se předávali z rodiny na rodinu jako důkaz přátelství a pomoci. Samotná čajová houba má velkou vitalitu a obrovskou schopnost regenerace. Pokud by tato houba neměla tak velkou schopnost přežít, nemohla by existovat od doby před více jak 2000 let v Číně, kde se objevila poprvé, až do současnosti.

Dnes můžete občas slyšet občasná varování, aby si lidé nepřipravovali kombuchu sami – ve většině případů tato varování jsou založena na neznalosti nebo dokonce na ekonomických zájmech. Takováto varování vycházejí z toho, že lidé neznají přesné postupy a místo toho často špatně experimentují a nepoužívají staré osvědčené recepty.

Nicméně, pokud budete udržovat čistotu a dodržovat ověřené postupy, pak nemusíte mít obavy při přípravě kombuchového nápoje, tak jako lidé v předchozích generacích. Kdokoli kdo má potřebné znalosti může úspěšně pěstovat čajovou houbu – stejně jako když doma připravujete jídlo. Pokud dodržujete vyzkoušené postupy, každý si může vypěstovat bezvadný, chutný, zdravý a účinný kombuchový nápoj. Tato houba majiteli prodlouží život, zlepší jeho fyzickou kondici a může majitele doprovázet po jeho celý život.

 

Kombucha se chrání sama

Pokud pěstujete houbovou kulturu a pečlivě udržujete čistotu a držíte se vyzkoušených pravidel, nemusíte se obávat jejího zničení. V ruské literatuře je dokonce zmínka o tom, že není třeba zvláštních preventivních opatření, protože houba má schopnost bránit se sama proti nečistotám a plísním. Kombucha má spoustu ochranných látek: organické kyseliny, nízký obsah alkoholu, kyselinu uhličitou a antibiotika a tyto všechny látky zabraňují vzniku cizích mikroorganismů, které nepatří do kombuchové kolonie.

Ruský vědec I. N. Konovalow se ve své zprávě z roku 1959 zmínil o tom, že intenzívní růst kombuchové blány výrazně potlačuje rozšíření plísní a nežádoucích bakterií. Také ruský profesor G. F. Barnančik (1958) napsal ve své knize o čajové houbě, že na základě laboratorních testů bylo dokázáno, že bakterie čajové houby potlačují jiné mikroby (antagonismus).

Tuto houbu je snadné pěstovat a dělit. Protože její pěstování a dělení je snadné, všichni vaši přátelé a známí z této houby mohou mít také užitek Zkuste tuto kombuchovou houbu také nabídnout svým přátelům a známým.

Chcete vědět jak  pěstovat kombuchovou houbu?      How to make your Kombucha


O autorovi.

Autor tohoto článku je:

Günther W. Frank, Genossensch.-Str. 10, 75217 Birkenfeld/Germany
Fax (+49) 32121015123 e-mail
frank@kombu.de

Podívejte se také na rejstřík knih.

Městská knihovna Znojmo - katalog LANius
Hlavní stránka

  VÝSLEDKY VYHLEDÁNÍ

LANius
pro dotaz : Autor začíná 'Frank,Günther W.', počet záznamů : 1

Sign Autor Název Část
613Frank,Günther W.Kombucha 

Řazení :

New: If you have any problems to get my book from your bookshop you can order the book now directly through the author at a very favourable price: $28.20 including postage. Worldwide delivery. The book is available in English, German, French and Dutch. The Order Form is here.

The Kombucha Journal is in 26 languages :
Choose your language - Waehlen Sie Ihre Sprache - Choisez votre langue:
[English]    [German]    [French]   [Spanish]    [Italian]   [Dutch]    [Norwegian]   [Danish]   [Swedish]    [Portuguese]   [Slovakian]    [Czech]    [Slovene]    [Hebrew]    [Iranian]   [Esperanto]   [Croatian]   [Finnish]    [Romanian]   [Hungarian]   [Greek]   [Indonesian]   [Bulgarian]   [Ukrainian]   [Korean]   [Polish]


Return to Czech Mainpage 
Return to multilingual Mainpage  Guenther's book
Amazon.co.uk logo Worldwide Delivery by Amazon.co.uk:
Order Guenther Frank's book "Kombucha - Healthy Beverage and Natural Remedy from the Far East"    Today!
New: If you have any problems to get my book from your bookshop you can order the book now directly through the author at a very favourable price: $28.20 including postage. Worldwide delivery. The book is available in English, German, French and Dutch. The Order Form is here.
Photo Guenther W. Frank © Copyright 2000
Guenther W. Frank frank@kombu.de

Copyright Guenther W. Frank 2000. Permission is granted to freely copy this document in electronic form, or in print if the publication is distributed without charge, provided it is copied in its entirety without modification and appropriate credits are included. On the WWW, however, you must link here rather than copy it. Any other use requires explicit permission by the author. 
URL of this page: http://www.kombu.de/czech3.htm (The Kombucha Journal)
© Copyright Günther W. Frank 1999

• Impressum •