Kombucha
Kako pripremiti svoj vlastiti Kombucha čaj
Copyright Günther W. Frank, Genossensch.-Str. 10, D-75217 Birkenfeld
E-mail: frank@kombu.de
 

Translated by Branimir Galekovic, Baranoviceva 8, 10000 Zagreb, Croatia. E-mail: branimir.galekovic@zg.htnet.hr  I wish to express my sincerest thanks to Mr. Branimir Galekovic for translating this guide.

Ingredients and utensils

Sastojci

  • kultura Kombuche (kvasna gljivica)
  • Približno 70 - 100g rafiniranog bijelog šećera na litru vode
  • 2 čajne žličice crnog ili zelenog čaja na litru vode

Posude i materijal

  • Jedna 2-4 litarska posuda za kuhanje vode
  • Jedna 2-4 litarska staklena ili porculanska posuda
  • Gumica
  • Laneni ili pamučni rupčić odnosno papirnata maramica
  • Boce

Postupak za pripremu Kombuche

Miraculix

Asterix


Najbolje je početi s pripremom 2 litre čaja. Kad vaša Kombucha kultura dovoljno naraste i počne se razmnožavati, moći ćete pripremati veće količine napitka.

1. - Pripremite čaj na uobičajeni način. Na litru svježe skuhane vode dodajte 2 čajne žličice crnog ili zelenog čaja (približno 5g). Možete koristiti čaj u vrećicama. Neka se listići čaja namaču 15 minuta. Zeleni čaj dolazi iz istih nasada kao i crni, a razlikuje se od njega uglavnom po načinu obrade: on nije fermentiran. Japanski liječnici su utvrdili da zeleni čaj sprečava rast raka. Za Kombucha napitak preporučam zeleni čaj. Ako ne želite upotrijebiti ni zeleni ni crni čaj, također možete upotrijebiti neki drugi biljni čaj.

2. - Procijedite čajne listiće kroz cjedilo, odnosno izvadite vrećicu sa čajem iz vode.

3. - Dodajte približno 70 - 100 g bijelog šećera na litru čaja prije nego se ohladi. Promiježajte čaj tako da se žećer potpuno rastopi. Jedna žlica šećera ima približno 20 g .

4. - Ohladite čaj na temperaturu od 20° -25° stupnjeva Celzijusa (da bude mlačan). Kultura ugiba ako ju se stavi u prevrući čaj.

.

Put into the container

5. - Kad se čaj ohladi na sobnu temperaturu, ulijte ga u staklenu, porculansku, glaziranu glinenu ili posudu od nerđajućega čelika. Najbolja je staklena posuda. Metalne posude koje nisu iz nerđajućega čelika nisu prikladne i nikad ih ne treba koristiti, jer stvorene kiseline mogu reagirati s metalom. Također možete koristiti posudu iz visokokvalitetnog sintetskog materijala polylefinske grupe, npr. polietilen (PE) ili polipropilen. Izbjegavajte upotrebu posuda iz polivinilklorida (PVC) ili polistirena.

6. - Ako Kombucha napitak pripravljate prvi put, dodajte čaju tekućinu koju ste dobili zajedno s kulturom. Za sve slijedeće pripravke uvijek sačuvajte dovoljno Kombucha napitka, da bi dodali oko 10% količine u važ novi pripravak kao "startnu tekućinu".

7. - Stavite živu Kombucha kulturu u tekućinu.

7th day

8. - Pokrijte otvor posude za fermentaciju s lanenim ili pamučnim rupčićem, papirnatim ručnikom ili sličnom laganom tkaninom da bi zažtitili napitak od voćnih mužica, pražine, biljnih spora i drugih zagadivača. Pričvrstite ju sa gumenom trakom da bi osigurali da voćne mužice ne mogu ući. Tkanina mora biti dovoljno porozna da omogući zraku da cirkulira, kako bi kultura mogla disati, ali opet ne toliko porozna da bi malene voćne mužice mogle ući i snesti svoja jajažca.

9. - Fermentacija treba trajati 8-12 dana, ovisno o temperaturi. što je viža sobna temperatura, to je brža fermentacija. Period 8-12 dana je samo orijentacioni.

Kombucha kultura treba toplo i mirno mjesto i nikad ju ne mičite. Temperatura čaja ne smije pasti ispod 20° C niti narasti iznad 30° C. Idealna temperatura je izmedu 23° i 27° C. Svjetlost nije potrebna za fermentaciju. Kultura također uspijeva i u m raku. Kultura se može ožtetiti izlaganjem jakoj sunčanoj svjetlosti. Bolja je polusjena.


      Idealni pribor za fermentiranje Važe Kombuche:
       Kombucha Heating Trays (click for more information)


Za vrijeme procesa fermentacije kvas razgraduje žećer i pretvara ga u plin (CO2) i razne organske kiseline i druge sastojke. Kombinacija tih procesa daje Kombucha napitku nje gov karakterističan okus.

Napitak je ispočetka sladak, ali se ova slatkoća gubi kako se žećer razgraduje. U isto vrijeme počinje se razvijati kiseli okus kao rezultat aktivnosti bakterija, tako da dolazi do prelaska od slatkoće u kiselost. Ako viže volite blago slatki napitak , fermentaciju treba ranije zaustaviti. Za suhi ili blago kiseli okus neka fermentacija traje dulje.

Day 8

10. - Kad čaj postigne željeni ispravni stupanj kiselosti (pH 2,7-3,2) ovisno o individualnom okusu, sa čistim rukama izvadite kulturu iz posude. Operite kulturu hladnom ili mlak om vodom. Ulijte novi čaj u posudu i odmah dodajte kulturu. Pazite na pravilnu temperaturu čaja.

Ulijte napitak u staklenke, koje trebaju biti pune do vrha. Približno 10% sačuvajte za izradu nove kulture. Staklenke dobro zatvorite. Mislim da nije potrebno procjeđivati fermentirani napitak kroz tkaninu. Određena količina taloga je normalna. To do lazi zbog rasta kvasa, koji proizvodi plin koji gazira napitak. Smatra se da kvas ima neke pozitivne učinke na ljudski organizam.

11. - Da bi se postiglo krajnje zadovoljstvo u ovom napitku, treba mu dozvoliti da nekoliko dana zrije (najmanje 5 dana), nakon žto je bio flažiran.

Aktivnost bakterija je zaustavljena jer flažiranje isključuje dostup zraku, dok kvas nastavlja raditi. Ako su staklenke čvrsto zatvorene, plin nastao aktivnožću kvasa ne može izaći. Na taj način se dobiva pjenužavi napita k. U tu svrhu obično su dovoljni tih nekoliko dana u staklenki; Kombucha napitak ostaje dobar mjesecima. Ne brinite: u jednom trenutku kvas će prestati proizvoditi plin. Preporučljivo je staklenke držati na hladnom mj estu.

Enjoy! Cheerio!

12. - Napitak ima prijatan okus. On je pjenužav, blago kiselkast i osvježavajući. Normalno ga pijemo tri čaže dnevno; jednu čažu (0,1 litra ili viže) na prazni želudac ujutro, dr ugu čažu nakon ručka, a posljednju čažu kratko vrijeme prije odlaska na spavanje. Uživajte!

13. - Kad počnete s novim procesom fermentacije nikad nemojte zaboraviti dodati novom čaju najmanje 10% tekućine već fermentiranog napitka..

.

Važna upozorenja

Culture in the glass

Katkada kultura pliva na povržini, katkada tone na dno. Oboje je u redu. Kad kultura potone na dno, na povržini čaja počinje rasti nova kultura (mlada kultura). Za viže pojedinosti vidi dio IX moje knjige o Kombuchi. Komb ucha kultura treba nežto vremena da se reproducira. Ona počinje rasti kao tanki sloj. što ju dulje pustite rasti na miru, to će nova kultura biti deblja.

Ako imate bilo kakav problem s rastom nove mlade Kombuche (žto se katkada može očekivati kad je previže hladno, npr. zimi), možete pokužati slijedeće: S obzirom da rast nove kulture zahtijeva viže vremena, odijelite ju od pripravka napitka koji želite piti. Molim vas da novoj kulturi na povržini tekućine dozvolite 3 do 5 tjedana da raste.

Kombucha propagates itself

Kombucha kultura raste i u potpunosti prekriva povržinu čaja. Kultura tokom rasta na povržini čaja znatno odeblja. Odebljana kultura je sastavljena od lako odvojivih slojeva. Slojevi se mogu lako razdvojiti jedan od drugo ga i svaki se može upotrijebiti kao nezavisnu kulturu za proizvodnju Kombucha napitka. Ako kultura potone na dno posude, na vrhu će se početi stvarati nova kultura.

Na taj način svaka kultura nastavlja razmnožavati sama sebe sve dok ne postane tamno smeđa. Kad postane tamna i prljavo smeđa, bacite ju i nadomjestite sa jednim od njezinih potomaka. Tako će ova jedinstvena kultura vama, važoj porodici i važim prija teljima osiguravati trajnu zalihu Kombucha čaja uz vrlo nisku cijenu.

Dajte mlade Kombucha kulture svojim prijateljima

Three Kombucha cultures

Uvijek ispočetka mi postavljaju ista pitanja: "Zažto trebate toliko žećera? I zažto se mora čaj namakati 15 minuta, kad je normalno najčežće dovoljno 5 minuta?" O tom viže i detaljnije kasnije, a za sada jednostavn o i ukratko:

Hranjiva otopina mora hraniti mikroorganizme u Kombucha kulturi a ne nas. Stoga moramo pripremiti hranjivu otopinu prema zahtjevima prvenstveno kvasa (bakterije se samo djelomično hrane hranjivom otopinom). Mikroorganizmi trebaju žećer da bi se aktivirali. U hranjivoj otopini s niskom koncentracijom žećera (karbohidrat), oslobadaju se odgovarajuće manje aktivne supstance. Laički rečeno, žećer "pojede" kvas.

S druge strane, čajna otopina služi kao izvor dužika i pospježuje rast mikroorganizama. Da bi žto je moguće viže dožlo dužika u hranjivu otopinu, kao i minerala, soli itd., za namakanje čaja se preporuča znatno dul je vrijeme nego žto je uobičajeno. Vjerojatno iz istog razloga ruska naučnica Danielova (1959) čak je ižla toliko daleko da je čaj pužtala kipiti 3 do 5 minuta.

 

Cover of Guenther's book

Izvor:

Kombucha - zdrav napitak i prirodni lijek iz Dalekog Istoka

By Günther W. Frank
ISBN 3-85068-337-0
Published by W. Ennsthaler, A-4402 Steyr, 1995
Where to get Günther's book.

Güntherova knjiga zadire u znatne detalje i uključuje mnoge reference. To je izuzetna knjiga koja je rezultat vižegodižnjeg proučavanja Kombuche. Mislim da ja ta knjiga jedinstveni izvor mnogih tekućih informacija o Kombu chi.
Vidi  index of the book
i također where to buy the bookThe Kombucha Journal is in 30 languages :
Choose your language - Wählen Sie Ihre Sprache - Choisez votre langue:
[English]    [German]    [French]   [Spanish]    [Italian]   [Dutch]    [Norwegian]   [Danish]   [Swedish]    [Portuguese]   [Slovakian]    [Czech]    [Slovene]    [Hebrew]    [Iranian]   [Esperanto]   [Croatian]   [Finnish]    [Romanian]   [Hungarian]   [Greek]   [Indonesian]   [Bulgarian]   [Ukrainian]   [Korean]   [Polish]   [Russian]   [Chinese]   [Arabic]   [Turkish]

Return to Croatian Mainpage
Return to multilingual Mainpage
Amazon.co.uk logo Worldwide Delivery by Amazon.co.uk:
Order Günther Frank's book
“Kombucha - Healthy Beverage and Natural Remedy from the Far East”    Today!
Photo Günther W. Frank Copyright 1999
Günther W. Frank frank@kombu.de

URL of this page: http://www.kombu.de/cr-anl2.htm (The Kombucha Journal)

• Impressum •